Kui kõnnime tänava poolel, näeme igasuguseid led-tänavavalgusteid, kuid kas teate LED-lambi varda kõrguse ja vahekauguse puhul, milline peaks olema? Lambiposti kõrguse määrab tee tegelik laius.

  • 1.Kui tänavavalgusti üks külg on seadistatud, on tänavavalgusti kõrgus sama, mis teekatte laius ja kõrgus on väiksem kui 1 meeter teekatte laiusest.
  • 2. Tavalise LED-tänavalambi võimsuse ja laternaposti kõrguse vaheline seos on: 30-60 w tänavavalgusti kõrgus on alla 6 m, 60-100 w tänavavalgusti kõrgus on alla 9 m, 100 -150w tänavavalgusti kõrgus on alla 12 m.
  • 3. Teoreetiliselt on tänavavalgustite vaheline kaugus tavaliselt 3,8-4 korda laternaposti kõrgus

Kiirteedel või suurte kiiruspiirangutega maanteede puhul peaksid vahekaugused olema väiksemad ja postid peaksid olema piisava valgustuse tagamiseks kõrgemad. Elamupiirkondade või väikese kiirusega teede puhul võib vahekaugus olla laiem ja postid lühemad.

LED-tänavavalgustipostide kõrguse ja vahekauguse üle otsustamisel on oluline arvestada ka ümbritseva keskkonnaga. Näiteks kõrgete puude või hoonetega piirkondades võivad postid olla piisava valgustuse tagamiseks kõrgemad.